Search
Close this search box.

De Dag van de Duinen 2022

Excursies langs de kust en een inspirerende bijeenkomst in Naturalis

Dreigende wolkenlucht boven zee door Ronald van Wijk
Dreigende wolkenlucht boven zee door Ronald van Wijk

Schitterende natuur

Jaarlijks organiseert Stichting Duinbehoud de Dag van de Duinen, dit jaar op zaterdag 17 september. Langs de kust zijn vele excursies georganiseerd om het verhaal te vertellen over de schitterende natuur in onze duinen. De deelnemers hebben genoten van de bijzondere planten die zij op hun wandeling tegen kwamen en de verhalen die daarover te vertellen zijn. In Naturalis in Leiden werd kort stil gestaan bij het 45-jarig bestaan van Stichting Duinbehoud en er werd een prijs uitgereikt voor de mooiste foto. De Dag van de Duinen is mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Marieke Kuipers over toenemende recreatie

Twee sprekers stonden op het programma in Naturalis. Marieke Kuipers, adviseur van het PWN, had een verhaal over de toegenomen recreatiedrukte in de duinen. Afgelopen 20 jaar is de interesse voor de natuur in de duinen geweldig toegenomen. Het bezoekersaantal in de Kennemerduinen groeide van 1,8 naar 2,7 miljoen per jaar. Deze interesse voor de natuur is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar het leidt ook tot schade aan de natuur. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de verstoring van broedvogels in het voorjaar. Met de broedvogels gaat het niet goed. Marieke hield een pleidooi om binnen het duingebied rustgebieden voor dieren in te stellen en buiten de duinen meer ruimte om dagrecreatie te faciliteren. Zij zag voor de toekomst genoeg kansen voor een gezonde natuur maar met ruimte voor recreatie. Een gericht bezoekersmanagement is daarbij behulpzaam om de recreanten beter te verdelen over de verschillende groengebieden. Door samenwerking tussen beheerders van natuurgebieden en recreatiegebieden kan gewerkt worden aan duurzame recreatie.

Stéphanie IJff over zeespiegelstijging

Stéphanie IJff van Deltares hield een inspirerend verhaal over de zeespiegelstijging. Een geruststellende boodschap was, dat er voorlopig nog wel genoeg zand in de Noordzee ligt om Nederland veilig te houden. Met behulp van zandsuppleties kan kustveiligheid hand in hand gaan met een goed natuurbeheer. Op termijn is wel de verwachting dat er grootschaliger gesuppleerd zal moeten worden. Bijvoorbeeld door de aanleg van nog een Zandmotor. In het duingebied zelf kan de zeespiegelstijging leiden tot vernatting. Beheerders kunnen daarop inspelen en de natuur laten meebewegen met deze vernatting. Buiten het duingebied kan zoute kwel gaan optreden. Voor de huidige landbouw is dit erg nadelig, maar het biedt wel kansen voor waardevolle brakke natuur.

De presentaties van Marc Janssen, Marieke Kuipers en Stéphanie IJff bekijk je hier: Duinbehoud 45 jaar, Recreatiedruk in de duinen en De toekomst van ons duinlandschap.

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.