Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de kust

 

Weten wat er speelt in de duinen? Abonneer je op onze nieuwsbrief DuinTopics.

De ziel van het duin getekend

De ziel van het duin getekend

Duinschilder Dirck Nab legt al meer dan 40 jaar de essentie vast van het duin in tekeningen en schilderijen. In juni verschijnt zijn nieuwste boek: Getekend Landschap.

Lees meer
Zaterdag 24 juni: de Dag van de Duinen

Zaterdag 24 juni: de Dag van de Duinen

Voor iedereen die de duinen een warm hart toedraagt, heeft de Stichting Duinbehoud “De dag van de duinen” in het leven geroepen. Dit jaar valt de dag op zaterdag 24 juni.

Lees meer
Alsnog natuurcompensatie aanleg Tweede Maasvlakte

Alsnog natuurcompensatie aanleg Tweede Maasvlakte

Goed nieuws voor de onderwaternatuur voor de kust van Zuid-Holland en Zeeland. Het bodembeschermingsgebied dat 15 jaar geleden al bedacht was ter compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte lijkt er alsnog te komen.

Lees meer
Jubileum-activiteiten in Wijk aan Zee

Jubileum-activiteiten in Wijk aan Zee

45 jaar geleden werd de ‘Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee’ opgericht. Aanleiding waren bouwactiviteiten in de jaren zeventig, waardoor een uniek stuk duinnatuur verloren dreigde te gaan.

Lees meer
Ga stemmen op 15 maart! Ook voor onze duinen!

Ga stemmen op 15 maart! Ook voor onze duinen!

Woensdag 15 maart! Zet deze datum in je agenda. Dan mag je namelijk tweemaal stemmen. Eenmaal voor de Provinciale Staten (zij kiezen o.a. de 1e kamer) en eenmaal voor de waterschappen. Met name deze laatste is belangrijk voor de duinen. Jouw duinen.

Lees meer
Boetes voor Tata Steel

Boetes voor Tata Steel

De rechtbank Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel IJmuiden B.V. veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro.

Lees meer
Illegale zandwinning in duingebied Kop van Schouwen

Illegale zandwinning in duingebied Kop van Schouwen

Op het terrein bij Camping de Duinhoeve is in 2020 een duinmeer gegraven om met het zand (ca. 2500 m3) een drassig kampeerveld op te hogen en geschikt te maken voor jaarrond recreatie. De Gemeente Schouwen Duiveland heeft dit achteraf willen legaliseren door een omgevingsvergunning af te geven.

Lees meer
De Dag van de Duinen 2022

De Dag van de Duinen 2022

Jaarlijks organiseert Stichting Duinbehoud de Dag van de Duinen, dit jaar op zaterdag 17 september. Twee sprekers stonden op het programma in Naturalis. Marieke Kuipers over toenemende recreatie en Stéphanie IJff over zeespiegelstijging.

Lees meer
De winnende foto van de Dag van de Duinen 2022

De winnende foto van de Dag van de Duinen 2022

Het beoordelen van de inzendingen voor de fotowedstrijd ter gelegenheid van de tweede Dag van de Duinen was voor ons een feest. Er waren vergeleken met vorig jaar bijna twee keer zoveel inzendingen. Opvallend was ook de hoge kwaliteit van de foto’s en de enorme diversiteit.

Lees meer
Gestelde natuurdoelen zijn onontkoombaar

Gestelde natuurdoelen zijn onontkoombaar

Op 10 juni j.l. presenteerde het kabinet Rutte haar plannen voor de aanpak van de stikstofcrisis. Voor het duingebied betekent dit, dat met name de landbouw langs de binnenduinrand niet ontkomt aan een omschakeling in de bedrijfsvoering.

Lees meer
Hoger Beroep Circuit Park Zandvoort

Hoger Beroep Circuit Park Zandvoort

Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 26 april 2022 om de natuurvergunning voor het Circuit Park Zandvoort in stand te laten.

Lees meer
Vakantieparken rukken op

Vakantieparken rukken op

Steeds vaker duiken de berichten op in de lokale en landelijke media: “recreatieparken worden massaal opgekocht door commerciële bedrijven”. Ook langs de kust zien we dit gebeuren, bijvoorbeeld in Zeeland, in Zandvoort en onlangs weer in Den Helder.

Lees meer
Lintje voor een duinbeschermer

Lintje voor een duinbeschermer

Nora Kösters doet al 40 jaar vrijwilligerswerk voor verschillende milieu-gefocuste organisaties. Hiervoor kreeg zei een koninklijk lintje toebedeeld.

Lees meer
Wat betekent Mountainbiken voor de duinen?

Wat betekent Mountainbiken voor de duinen?

Uit recent onderzoek van de provincie Gelderland blijkt, dat mountainbikers in natuurgebieden veel schade kunnen aanrichten. Beschermde dieren als het vliegend hert, de hazelworm en de zandhagedis lopen gevaar om platgereden te worden.

Lees meer
Groene energie met RESpect voor de natuur

Groene energie met RESpect voor de natuur

Klimaatverandering gaat grote gevolgen hebben voor de kust van Nederland en daarmee voor de duingebieden. Op korte termijn speelt echter ook de discussie over de aanleg van wind- en zonneparken. Waar wel en waar niet.

Lees meer
Een kijkje bij de werkzaamheden in De Vlotter

Een kijkje bij de werkzaamheden in De Vlotter

November 2021 is PWN begonnen De Vlotter, voormalig landbouwgebied bij Heemskerk, opnieuw in te richten. Met Niels Hogeweg ging duinconsulent Cindy Kleyn een kijkje nemen om te zien hoe de transformatie van het gebied zich aan het voltrekken is. 

Lees meer
De sluipende opmars van vakantieparken en strandpaviljoens

De sluipende opmars van vakantieparken en strandpaviljoens

Voor veel Nederlandse natuurliefhebbers is de Belgische kust met haar dichte bebouwing en bijna nergens meer rust en ruimte een waar spookbeeld. Maar ook langs de Nederlandse kust staan stranden en duinen onder druk door meer intensief recreatief gebruik.

Lees meer
De zeereep

De zeereep

Het hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor de zeereep van Scheveningen tot IJmuiden, heeft zijn beleid voor de zeereep vastgelegd in een nieuwe ‘Kustnota’, met daarin visie en doelstellingen voor de zeewering.

Lees meer
Natuurherstel in Noordwijk

Natuurherstel in Noordwijk

Staatsbosbeheer Hollands Duin heeft een doorstart gemaakt met het verwijderen van invasieve soorten, zoals zwarte engbloem, rimpelroos en Amerikaanse vogelkers. Doel is herstel en uitbreiding van kalkrijke duingraslanden.

Lees meer
Natuur in Rutte IV

Natuur in Rutte IV

Natuur in Rutte IV: Wat zegt het Coalitie Akkoord van het vierde Kabinet Rutte over de natuurambities voor Nederland?

Lees meer
Na succes lanceert het Groene Strand weer acht Groene Stranden in Nederland

Drie stranden krijgen de Groene Strand Wimpel

Vandaag krijgen drie stranden langs de Nederlandse kust voor het eerst de Groene Strand Wimpel. Een strand met Groene Strand Wimpel (of Groene Vlag) kan vanaf nu met recht de titel natuurstrand dragen.

Lees meer
Tata Steel kiest voor groene waterstof

Tata Steel kiest voor groene waterstof

Onder druk van bewoners, werknemers en natuurorganisaties heeft Tata Steel een forse koerswijziging gemaakt. Zij zal (op termijn) afstappen van het gebruik van steenkool voor de productie van staal in IJmuiden en omschakelen naar groene waterstof.

Lees meer
Het zwarte stof in de IJmond

Het zwarte stof in de IJmond

Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Daarbij zal de gezondheid van de bewoners in de IJmond volop de aandacht vragen.

Lees meer

De Zandmotor – 10 jaar na aanleg

De Zandmotor is een zandig schiereiland voor de Delflandse kust tussen Kijkduin en Ter Heijde. In 2011 is het aangelegd als een ‘megasuppletie’. Het is een grootschalig experiment met een nieuwe vorm van kustbeheer. Daarom is tien jaar lang intensief gemonitord. Begin juli zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een internationaal congres.

Lees meer
Aandacht voor bedreigde natuur op eerste Dag van de Duinen

Aandacht voor bedreigde natuur op eerste Dag van de Duinen

Op zaterdag 18 september organiseert Stichting Duinbehoud de eerste landelijke Dag van de Duinen. In Naturalis Biodiversity Center in Leiden bespreken belangstellenden en experts oplossingen tegen de achteruitgang van de Nederlandse duinnatuur. Natuurliefhebbers kunnen meedoen aan activiteiten langs de kust.

Lees meer
Natuurbrug ook open voor grote grazers

Natuurbrug ook open voor grote grazers

Sinds kort kunnen ook grote grazers oversteken tussen het Middenduin en de Kennemerduinen bij Overveen, in de buurt van Haarlem. Deze natuurbrug die vier jaar geleden werd aangelegd, is volgroeid en daarom ook opengesteld voor de zware hooglanders en konikpaarden.

Lees meer
Stikstofneerslag: Duinbehoud pakt het aan

Stikstofneerslag: Duinbehoud pakt het aan

Stikstofneerslag is de grootste bedreiging voor de natuur in onze duinen. Door stikstof raken de van nature relatief voedselarme duinen overwoekerd met o.a. duinriet en braam. Oorspronkelijke duinflora, kruiden en insecten verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit.

Lees meer
Natuur Schoorlse Duinen herstelt zich goed

Natuur Schoorlse Duinen herstelt zich goed

De Schoorlse Duinen zijn tien jaar na de grote branden in het gebied veranderd in een afwisselend natuurlandschap. Nieuwe planten en dieren, waaronder de streng beschermde rugstreeppad, vestigden zich in het gebied. Stichting Duinbehoud is blij met dit snelle herstel.

Lees meer
Natura 2000-gebied in Zeeland bedreigd door nieuwbouw

Natura 2000-gebied in Zeeland bedreigd door nieuwbouw

Er liggen plannen voor de uitbreiding van hotel Noordzee en een volledig nieuw appartementencomplex – De Nieuwe Wielingen – direct grenzend aan Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder. De natuurwaarden van het West-Zeeuws-Vlaamse kustgebied komen zo in het gedrang, terwijl die juist vragen om extra bescherming.

Lees meer
Formule 1 rampzalig voor de natuur

Formule 1 rampzalig voor de natuur

Het effect van de Formule 1-race van Zandvoort op de natuur in het naastliggende duingebied is veel groter dan tot voor kort werd aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de stikstofdepositie van de raceactiviteiten op het Circuit van Zandvoort.

Lees meer
Bouw strandhuisjes Kijkduin schadelijk voor natuur

Bouw strandhuisjes Kijkduin schadelijk voor natuur

In de afgelopen weken zijn in de duinen van het Zuiderstrand bij Kijkduin voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van 40 strandhuisjes. Natuurorganisaties constateren dat de werkzaamheden schadelijk zijn voor de natuur en niet stroken met eerder afgegeven vergunningen. De Gemeente Den Haag mag niet op deze manier met de kwetsbare natuur in de kuststrook omgaan.

Lees meer
Boetes voor Tata Steel

Duinbehoud ondersteunt bewoners in hun acties tegen Tata Steel

De vraag lag al langer op tafel: moet Duinbehoud niet in actie komen tegen de grootvervuiler Tata Steel in Velsen-Noord? Door de grote hoeveelheid CO2-uitstoot en vervuiling van de omgeving met roet en chemische stoffen staat Tata Steel al lange tijd bekend als grote vervuiler. Ook is het bedrijf regelmatig negatief in het nieuws met “bedrijfsongelukken” veroorzaakt door het overtreden van de vergunningvoorschriften, zoals onlangs nog met de zwarte laag steenkoolgruis op de witte sneeuw.

Lees meer
Katwijker Ben ter Haar geeft het stokje over

Katwijker Ben ter Haar geeft het stokje over

Katwijker Ben ter Haar was erbij toen in 1975 een groepje lokale natuurliefhebbers de kiem legde voor Stichting Duinbehoud, actief van Cadzand tot Schiermonnikoog om kwetsbare duinnatuur te beschermen. Nu geeft hij het stokje over aan dorpsgenoot Maarten Langbroek. “We hebben een enorme omslag tot stand gebracht.”

Lees meer
Strandhuisjes schuiven op om duinen te versterken

Strandhuisjes schuiven op om duinen te versterken

Natuurbeschermingsorganisatie Duinbehoud heeft een bezwaar tegen recreatie- en horecabebouwing op het strand van Castricum ingetrokken nu de strandhuisjes verder van de duinvoet zullen worden geplaatst. Strandpaviljoenexploitant Richard Groot heeft bovendien een vindingrijke oplossing getroffen: paviljoen Deining wordt in hoogte verstelbaar.

Lees meer
Zeepaardjes spoelen aan op Texel

Zeepaardjes spoelen aan op Texel

Het zeepaardje lijkt het steeds meer naar zijn zin te hebben in de Nederlandse kustwateren. Vroeger was het een zeldzame verschijning. Nu komen duikers het diertje regelmatig tegen in de Oosterschelde en in het Waddengebied. Mogelijk speelt klimaatverandering een rol: zeepaardjes houden van warmere wateren. En die vinden ze tegenwoordig ook in Nederland.

Lees meer
Op en neer met de boomklever

Op en neer met de boomklever

Nu de bladeren van de bomen zijn gevallen kun je de bosvogels goed waarnemen, ook zonder verrekijker. Iedereen kent de roodborst die in de wintermaanden in de stadstuintjes is te vinden, of de vinkjes die voor je uit over het wandelpad vliegen. Maar zeker de moeite waard is het om goed te luisteren en te kijken naar de boomklever. Deze bosvogel kun je in de wintermaanden goed waarnemen in de beboste duinen langs de binnenduinrand.

Lees meer
Het Groene Strand: wat is het?

Het Groene Strand: wat is het?

Het Groene Strand: wat is het? In dit artikel vertellen wij u alles over ons nieuwe project: Het Groene Strand. Waarom is dit project in het leven geroepen, wat zijn de doelen en wanneer kunnen we zeggen dat het geslaagd is.

Lees meer
Investeringsplan Tata Steel gunstig voor de natuur

Investeringsplan Tata Steel gunstig voor de natuur

Stichting Duinbehoud is positief over het nieuwe investeringsplan Roadmap+ van Tata Steel dat gisteren werd gepresenteerd. Met name de bouw van de DeNOx installatie voor de Pellet Fabriek kan positieve effecten hebben voor de natuur in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Kennemerduinen.

Lees meer
Uitbreiding waterwinning en natuurherstel in Berkheide

Uitbreiding waterwinning en natuurherstel in Berkheide

Afgelopen november is drinkwaterbedrijf Dunea in het westen van Berkheide in de omgeving van de bekende ‘Muur’ gestart met werkzaamheden om de drinkwaterproductie uit te breiden. Binnenkort gaat Staatsbosbeheer hier aan de slag om vochtige duinvalleinatuur te herstellen in de nabijgelegen Dichtedel

Lees meer
Aaibaar beestje: de boomkikker

Aaibaar beestje: de boomkikker

De boomkikker is een guitig beestje, met bijna menselijk trekjes. Op een warme dag in de voorzomer koestert hij zich graag op en tak in het zonlicht, knipoogt en lijkt te glimlachen. Zijn populariteit dankt hij deels aan zijn aaibaarheidsfactor.

Lees meer
Zanderij-Noord wordt weer natuurgebied

Zanderij-Noord wordt weer natuurgebied

Zanderij-Noord wordt weer natuurgebied. De Zanderij is, zoals de naam doet vermoeden, een voor het zand afgegraven duin. Het zand is vermoedelijk naar Amsterdam vervoerd via de nabij gelegen spoorlijn. Door de afgraving van het zand is de grens tussen duin en zanderij erg scherp en markant, en is als dusdanig goed herkenbaar. Het noordelijke deel is nu nog in gebruik voor bollenteelt. De Zanderij wordt aan drie zijden begrensd door Natura 2000 gebied.

Lees meer
Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Geen draagvlak voor Brouwerseiland

Op 5 november neemt de gemeenteraad Schouwen Duiveland een besluit over het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Kustbeschermers gaan er van uit dat de gemeenteraad zich houdt aan de gemaakte afspraken en dit plan voorgoed van tafel veegt.

Lees meer
250 hectare nieuwe natuur

250 hectare nieuwe natuur

Het strookje duin van Zeeuws-Vlaanderen is maar smal en hooguit vijftien kilometer lang. Maar de wisselwerking met het achterland, waar het getij vrij spel heeft, is uniek. Deze vijftien kilometer duingebied telt de twee sluftergebieden: Het Zwin bij Cadzand en de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet-Bad. En het goede nieuws is dat het derde bijna is voltooid: natuurreservaat Waterdunen, tussen Breskens en Groede.

Lees meer
Verwilderde katten aan de kust

Verwilderde katten aan de kust

In natuurgebieden op de Waddeneilanden zoals Texel en Schiermonnikoog vindt een conflict plaats dat vele duizenden slachtoffers kent. Ook al is de mens aan geen van de twee kanten van het conflict dader of slachtoffer, toch draagt hij zowel schuld als verantwoordelijkheid.

Lees meer
De stikstofcrisis en de gevolgen voor de duinnatuur

De stikstofcrisis en de gevolgen voor de duinnatuur

Eind april 2020 presenteert het kabinet maatregelen om de stikstofcrisis te bezweren. In juni verschijnt het adviesrapport van de Commissie Remkes met een hele reeks van veel verder gaande aanbevelingen. Wat betekent de stikstofcrisis en de voorgestelde aanpak voor de duinnatuur en hoe zit het eigenlijk met dat ingewikkelde Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

Lees meer
Dunea helpt singles van Meijendel. Reddingsoperatie rozenkransje

Dunea helpt singles van Meijendel. Reddingsoperatie rozenkransje

In duingebied Meijendel is Dunea een project gestart om het zeldzame rozenkransje te redden. Dit bijzondere plantje komt in Nederland nog maar op zes plaatsen voor. Zonder hulp zal het rozenkransje uit het Nationaal Park Hollandse Duinen verdwijnen. Het behoud van biodiversiteit staat hoog op de agenda van Dunea en van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Lees meer
Johan Krol, Duinconsulent op Ameland

Johan Krol, Duinconsulent op Ameland

Johan Krol is al 32 jaar verbonden als ecoloog aan het Natuurcentrum op Ameland en kent het eiland als zijn broekzak. Hij is als het ware vanzelf steeds meer betrokken geraakt bij Stichting Duinbehoud.

Lees meer
Rust en Vreugd Afwisselend en rijk aan flora en fauna

Rust en Vreugd Afwisselend en rijk aan flora en fauna

Buitenplaats Rust en Vreugd in Wassenaar: hier vind je oude duinen met oud, hoog opgaand bos, een uniek heideveldje en een uitgestrekt weidegebied met koeien en schapen, uilen, valken, buizerds en in het voorjaar rijk bloeiende stinsenplanten.

Lees meer
De zuurbes

De zuurbes

Ze zijn er weer: onze zuurbessen. In losse trosjes hangen ze, donkerrood om onze eetlust op te wekken. Stoplichtjes, want van groen kleuren ze via...

Lees meer
De nieuwe Duin is uit!

De nieuwe Duin is uit!

Het nieuwe nummer van DUIN is uit! In deze wintereditie staan we stil bij de binnenduinrand. Een vrij onbekend, maar waardevol landschap. Duinbehoud en PWN bespreken hun ideeën over de toekomst van het gebied. Verder in dit nummer: vogelparadijs Verklikkerstrand, dynamiek in de zeereep, de Max Liebermann Route in Noordwijk, en Nationaal Park ‘nieuwe stijl’ Hollandse Duinen.

Lees meer
Stikstof, een bedreiging voor het ecosysteem in de duinen

Stikstof, een bedreiging voor het ecosysteem in de duinen

Juist nu genieten we van de natuur. En dat willen we blijven doen. In een brief aan minister Schouten en de vier kustprovincies vraagt de Stichting Duinbehoud om vooral te investeren in een goed beheer van natuurherstelprojecten en in de aanleg van buffers rond de natuurgebieden.

Lees meer
Nachtegalen zingen beter

Nachtegalen zingen beter

Wanneer het gevaarlijk Corona-virus dat wil, ligt het ganse raderwerk stil. Geen lange lijsten van files op de radio. Op de beruchte knooppunten,...

Lees meer
Voorjaar in het duin

Voorjaar in het duin

In het voorjaar, zo vanaf maart, raakt het duingebied steeds meer bevolkt met zangvogels. Vogels die na de winter terugkeren uit de...

Lees meer
Natuurwaarden van de stranden

Natuurwaarden van de stranden

Kreek in de Kwade Hoek door Ronald van Wijk Stichting Duinbehoud presenteert: Natuurwaarden van de stranden in Nationaal Park Hollandse Duinen - een...

Lees meer
Geen verbindingsweg bij De Zilk

Geen verbindingsweg bij De Zilk

Dankzij succesvolle inspraak van Duinbehoud en lokale natuur- en milieu-organisaties is de verbindingsweg tussen de N208 en de N206 bij De Zilk van...

Lees meer
Tapuiten en vergif

Tapuiten en vergif

Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie / Radboud Universiteit) en collega’s wilden weten waarom eieren van tapuiten in het Noord-Hollands...

Lees meer
Nooit meer autostrand!

Nooit meer autostrand!

Natuurorganisaties hebben er, met steunbetuigingen van 107.000 Nederlanders, net een stokje voor gestoken dat het hele Nederlandse strand werd...

Lees meer
Meer natuur in Hoek van Holland

Meer natuur in Hoek van Holland

Stichting Duinbehoud en  de gemeente Rotterdam zijn er  samen uit! Vandaag is een overeenkomst voor meer natuur in Hoek van Holland getekend door...

Lees meer
Advies toekomst Nationaal Park Hollandse Duinen

Grote zorgen

Bij natuurorganisaties leven grote zorgen over het bouwplan Ouddorp Bad Oost, waarbij ongeveer honderd recreatiewoningen gepland staan tegenover...

Lees meer