7

Bekijk onze video

Laatste nieuws

De sluipende opmars van vakantieparken en strandpaviljoens

De sluipende opmars van vakantieparken en strandpaviljoens

Voor veel Nederlandse natuurliefhebbers is de Belgische kust met haar dichte bebouwing en bijna nergens meer rust en ruimte een waar spookbeeld. Maar ook langs de Nederlandse kust staan stranden en duinen onder druk door meer intensief recreatief gebruik.

Lees meer
Natuurherstel in Noordwijk

Natuurherstel in Noordwijk

Staatsbosbeheer Hollands Duin heeft een doorstart gemaakt met het verwijderen van invasieve soorten, zoals zwarte engbloem, rimpelroos en Amerikaanse vogelkers. Doel is herstel en uitbreiding van kalkrijke duingraslanden.

Lees meer
Natuur in Rutte IV

Natuur in Rutte IV

Natuur in Rutte IV: Wat zegt het Coalitie Akkoord van het vierde Kabinet Rutte over de natuurambities voor Nederland?

Lees meer

Erop uit

Wandelen over Zuid-Hollands wad

Wandelen over Zuid-Hollands wad

Moet je voor het beleven van het Waddengebied afreizen naar Noord-Nederland? Welnee. We maken een wandeling over het strand en door de duinen van het zuidelijkste eiland van Zuid-Holland: Goeree-Overflakkee.

Lees meer

Interessante berichten

Dol op de Duinen: Nico van Kappel

Dol op de Duinen: Nico van Kappel

In Dol op de Duinen zetten we elke maand een vrijwilliger of betrokkene van Stichting Duinbehoud in de schijnwerpers. Zij vertellen waarom de duinen een speciale plek in hun hart hebben. Deze keer: Nico van Kappel.

Lees meer
Brand of boskap leidt tot waardevol duingrasland

Brand of boskap leidt tot waardevol duingrasland

Een bosbrand of het kappen van bos leidt vaak tot grote ongerustheid. Toch valt de schade voor de natuur achteraf gezien vaak mee en kan een duingebied zich binnen tien jaar herstellen tot bloemenrijk kalkarm duingrasland.

Lees meer

Partners